پوست و موی سالم

برای جلوگیری از عوارض پوستی، رعایت اصول بهداشتی بسیار اهمیت دارد. این شامل استحمام روزانه، توجه به رژیم غذایی سالم و مناسب برای سن، اجتناب از لباس‌های با الیاف مصنوعی، پیشگیری از خستگی جسمی و روحی، فعالیت ورزشی و تفریح در هوای تمیز و دور از آلودگی شهری، و اجتناب از پوشیدن کفش‌های تنگ و نوک باریک می‌باشد.

برای مراقبت بهتر از پوست و موی خود، ابتدا نوع آن را تشخیص دهید. نوع پوست با میزان تولید چربی مرتبط است. ژنتیک، رژیم غذایی، عوامل استرس