کاشت ابرو

كمان ابروهای بالای چشمان آدمی با موهای طبيعي زيباتر است يا يك رنگ مصنوعی و خسته كننده به نام تاتوي ابرو؟

قضاوت كردن در مورد اين سؤال كه تاتو ابروها با رنگ بهتر است يا كاشت ابروها با موهای طبيعي و زنده كار سختی نيست. چه كسي مي پذيرد ابروهايی با موهای طبيعی و زنده و قابل رشد كه قابل اصلاح كردن، قابل تغيير فرم دادن و قابل رنگ كردن است را با يك ابروی نقاشي شده با رنگهای تاتو و هاشوری كه خيلي زود