درمان کک و مک

اسم کک و مک که می‌ آید، چهره یک پسر بچه یا دختر بچه با موهای قرمز و صورتی پر از لکه‌های قرمز در ذهن خیلی ‌ها نقش می ‌بندد.

کسانی که به عارضه کک و مک مبتلا هستند، باید بیشتر مراقب خودشان باشند، چون تابش نور خورشید ممکن است تعداد این لکه‌ها ی پوست را بیشتر کند. بنابراین ممکن است اگر یک روز در زیر نور خورشید قرار بگیرند، به جای این که برنزه شوند، سر و کله ی آنها بیشتر روی سر و