کاشت مو چیست؟

کاشت مو یک عمل جراحی می باشد.این جراحی یک جراحی کوچک وسرپائی محسوب می شود اما حتما باید اصول اولیه جراحی و اتاق عمل رعایت شود.کاشت مومی بایست در اتاق عمل استریل بیمارستان یا مطب مرکز کاشت مو انجام شود و پزشک  می بایست یا جراح باشد و یا با اصول اولیه جراحی آشنائی کامل داشته باشد.چرا که 90% سیستم کاشت مو سیستم اتاق عمل جراحی می باشد و 10% کار غیر جراحی می باشد. درضمن پزشک  می بایست قدرت رفع مشکلات پس ازعمل وعوارض احتمالی این عمل