تزریق ژل گونه

شاید دیدن برجستگی و شکل برخی از هنرپیشه‌های سینما شما را وادار به فکر کردن در مورد تزریق ژل و برجسته سازی انواع مختلف قسمت‌های چهره‌تان کند. همچنین، ممکن است شنیده باشید که این روزها پروتزهایی در بازار موجود است که با استفاده از آن‌ها می‌توان بخش‌های گونه یا چانه را برجسته کرد و به شکل دلخواه دست یافت. نتایج مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد که گونه برجسته و چانه برجسته یکی از عوامل زیبایی چهره محسوب می‌شود. قوس گونه‌ای که بخشی از استخوان گونه را تشکیل