لیزر موهای زائد

در حال حاضر بهترین روش رفع موهای زائد می باشد که در عین موثر بودن عوارض لیزر نادر است.

علت آنکه لیزر موهای زائد صورت به این سرعت جایگزین روش های دیگر شده است اینست که به نسبت وقت و هزینه ای که صرف می شود ،هیچ روش دیگری از نظر تاثیر و ماندگاری و سرعت ، قابلیت رقابت با لیزر را ندارد . چنانکه مثلا در مورد صورت ،با انجام 6-5 جلسه ی 5 دقیقه ای لیزر ،کاهش عمده ای در موهای زائد صورت اتفاق می افتد.

نکته ای