پاکسازی پوست

پوست، به عنوان اولین سد دفاعی بدن، وظایف مهمی را بر عهده دارد، از جمله دفع سموم و مواد زیان‌آور از طریق غدد عرق موجود در پوست. هر پوست به توجه به رطوبت، چربی، جوش و منافذی که دارد، نیازمند به پاکسازی و تقویت است. این موضوع بعد از سن بلوغ، زمانی که غدد چربی هم فعال می‌شوند، بیشتر دیده می‌شود. همچنین، برخی از مردم از بوی بد عرق خود شاکی هستند.

بیشترین غدد چربی پوست در نواحی سر و صورت وجود دارند، به همین