رفع جای جوش

 

خانم هایی که دارای پوست چرب یا مختلط هستند، احتمالا یکی از مشکلات همیشگی شان آثاربه جا مانده از جوش روی صورتشان است. جوش ها اغلب از بین می رود ولی اثرآنها روی پوست می ماند و هرلحظه دوباره به ما یادآوری می کنند که هر آن دوباره برمی گردند.متخصصان پوست معتقدند پیشگیری از ایجاد جای جوش بسیار ساده تراز درمان جای جوش آن است، به همین دلیل در اکثر موارد، این متخصصان بر درمان طبی زودرس و طولانی جوش ها یعنی تا محو شدن کامل آنها تاکید