سلامت پوست و مو

برای پیشگیری از عوارض پوستی و زیبایی پوست  توجه به رعایت اصول بهداشتی دارای اهمیت خاصی دارد . مانند استحمام روزانه، توجه به رژیم غذایی صحیح و مناسب سن ، اجتناب از پوشیدن لباسهائی با الیاف مصنوعی ، پیشگیری از خستگی جسمی و روحی ، پرداختن به ورزش و تفریح در هوای پاک و دور از آلودگی های شهر و اجتناب ازپوشیدن کفش های تنگ و نوک باریک .

پزشکان و دکتر پوست و مو می گوید برای آنکه بتوانید به بهترین وجه از پوست خود