رفع جای جوش

خانم‌هایی که پوست چرب یا مختلط دارند، اغلب با مشکلاتی مانند آثار جوش روی صورتشان روبرو می‌شوند. این جوش‌ها ممکن است بعد از گذشته شدن بیشتر، اما اثر آنها بر روی پوست باقی می‌ماند و به ما یادآوری می‌کند که هر لحظه دوباره ظاهر می‌شوند. متخصصان پوست معتقدند که پیشگیری از ایجاد جای جوش، بهتر از درمان آن است، بنابراین در اکثر موارد، تأکید بر درمان زودرس و کامل جوش‌ها تا محو شدن آنها است. اگر جای جوش به شکل لکه‌های قرمز روی پوست