رفع خط اخم و خنده

اگر از آن دسته از افراد هستید که پوست اطراف لبتان به دلیل خنده دچار چروک شده است در این تاپیک برای شما , چندین روش فوق العاده طبیعی و ویژه را در نظر داریم که به آسانی به رفع خط خنده و اخم می پردازد.

در اینجا برای شما چندین راه حل برای درمان خط خنده و اخم در نظر گرفته ایم:

1. ماسک صورت

با موز می‌توانید عسل مخلوط کنید و وروی خطوط چهره برا ی مدتی بگذارید . استفاده از این مخلوط