کاشت مو چیست؟

کاشت مو یک فرآیند جراحی است که اغلب به عنوان یک جراحی کوچک و سطحی تلقی می‌شود، اما اصول اساسی جراحی و استانداردهای اتاق عمل باید به دقت رعایت شود. این عمل باید در یک اتاق عمل استریل در بیمارستان یا مطب مرکز کاشت مو توسط یک پزشک جراح انجام شود یا حداقل باید با اصول اولیه جراحی آشنا باشد. بدلیل اینکه 90% از فرآیند کاشت مو به عنوان یک جراحی صورت می‌گیرد و تنها 10% آن به عنوان یک فرآیند غیرجراحی محسوب می‌شود. همچنین، پزشک باید دارای