تغذیه سالم

داشتن انتخاب های غذایی مناسب برای سبک زندگی سالم می تواند به اندازه استفاده از ۱۰ نکته زیر ساده باشد. از ایده‎‌های موجود در لیست زیر برای ایجاد تعادل در کالری‌های مصرفی و دریافتی، برای انتخاب مواد خوراکی که باید بیشتر بخورید و برای کنار گذاشتن مواد غذایی که باید کمتر مصرف نمایید، استفاده کنید.

۱- بین کالری‌های مصرفی خود تعادل ایجاد کنید

به عنوان اولین گام در کنترل وزن خود، تعیین کنید که به چه مقدار کالری روزانه نیاز دارید. برای این منظور